Vstup pre spolupracovníkov

news_iconAktuality
Autonehody sú najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí.

Môžu za to mobil, alkohol aj rýchlosť. Nie je veľmi múdre, používať mobil za volantom, čo myslíte? Z prieskumu spoločnosti Ford totiž vyplynuli znepokojujúce zistenia. Zistilo sa, že mnohí študenti používajú mobilný telefón za volantom – telefonujú, píšu SMS správy a listujú v aplikáciách. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky sú vysokoškoláci hotová katastrofa. Mnohí z nich priznávajú, že počas jazdy používajú mobilný telefón, jazdia pod vplyvom alkoholu a prekračujú rýchlosť.

Takmer polovica posiela textové správy a viac ako tretina si listuje v mobilných aplikáciách a telefonuje, vyplýva z prieskumu, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Ford. Väčšina prekračuje rýchlosť a viac ako každý ôsmy vysokoškolák jazdí pod vplyvom alkoholu.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Ford. Výsledky vychádzajú z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v júni 2016 na vzorke 6 500 mladých Európanov vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Prieskum uskutočnila celosvetovo integrovaná výskumná organizácia Lightspeed GMI. Výsledky prieskum ukázali, že autonehody sú najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí v celosvetovom meradle, pričom v Európe je podľa Správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o stave bezpečnosti cestnej premávky vo svete v roku 2015  takmer dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť, že na cestách zahynie mladý človek, než je to v prípade priemernej osoby.

Spomedzi opýtaných až 43 percent priznalo, že za jazdy posiela textové správy, 38 percent listuje v mobilných aplikáciách a 36 percent telefonuje. Okrem toho 60 percent prekračuje povolenú rýchlosť a 13 percent jazdí pod vplyvom alkoholu. Pre porovnanie, spomedzi tých, ktorí skončili školu vo veku 18 rokov, až 45 percent priznalo, že prekračuje povolenú rýchlosť, deväť percent jazdí pod vplyvom alkoholu a 41 percent používa za volantom mobilný telefón.

Na prieskume sa zúčastnilo 2 313 mladých ľudí, ktorí buď študujú na vysokej škole, alebo skončili školu vo veku 18 rokov. Jeho výsledky boli publikované v čase, keď vysokoškolákov v celej Európe čaká tzv. „nultý týždeň“ – týždeň pred začiatkom akademického roka, keď noví študenti tradične oslavujú začiatok svojho univerzitného života bujarými večierkami a neviazanou zábavou. Spoločnosť Ford ponúka mladým vodičom bezplatný výcvik prostredníctvom svojho programu Ford Driving Skills for Life (DSFL) – vodičské zručnosti pre život, ktorý do konca roku 2016 absolvuje viac ako 20 000 vodičov z 13 európskych krajín. Program je špeciálne vytvorený pre mladých ľudí, ktorým hrozí obzvlášť vysoké riziko úmrtia na cestách.

„Dostať sa na vysokú školu je neuveriteľný úspech a zároveň je to miesto, kde mnohí z nás nadviažu tie najsilnejšie priateľstvá. Chceme si však byť istí, že to budú celoživotné priateľstvá a že títo mladí ľudia sa jedného dňa obzrú späť a budú hrdí na to, že školu úspešne ukončili,“ uviedol Jim Graham, riaditeľ programu Ford DSFL. „Je veľmi dôležité, aby študenti, a vlastne všetci mladí ľudia, chápali, aké strašné dôsledky môže mať hazardovanie za volantom pre nich aj pre ostatných.“

Vysoká škola môže byť náročná na čas zo sociálneho ako aj akademického hľadiska, a prieskum ukázal, že mnohí študenti sú v pokušení riskovať ešte viac, keď jazdia. Spomedzi opýtaných:

48 percent uviedlo, že by ich lákalo viesť motorové vozidlo plné priateľov

75 percent by lákalo jazdiť aj napriek tomu, že nespali alebo spali len veľmi málo

28 percent by lákalo sadnúť si do auta s vodičom, o ktorom vedia, že pil.

Celkovo 30 percent vysokoškolákov priznalo, že už boli účastníkmi dopravnej nehody, v porovnaní s 25 percentami opýtaných, ktorí skončili školu vo veku 18 rokov. V rámci Európy najčastejšie za volantom telefonujú talianski študenti (49 percent), povolenú rýchlosť najčastejšie prekračujú nemeckí študenti (70 percent), zatiaľ čo študenti vo Francúzsku a Španielsku zvyčajne jazdia pod vplyvom alkoholu, ktorého hladina prekročila zákonom povolenú hranicu (18 percent).

Program Ford DSFL po prvý raz spustili v Spojených štátoch pred 13 rokmi a dnes ponúka praktický mladých výcvik vodičov v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku, Turecku a vo Veľkej Británii. Súčasťou výcviku je rozpoznávanie nebezpečenstva, ovládanie vozidla, riadenie rýchlosti a priestorové ovládanie, ako aj riziká, ktoré predstavuje jazda pod vplyvom alkoholu, jazda po požití drog a vyhotovovanie vlastných fotografií za jazdy („selfie“). Predchádzajúci prieskum, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Ford v roku 2014, totiž ukázal, že v tom čase si za volantom robil „selfie“ každý štvrtý mladý vodič.

Zdroj: Podkapotou.sk