Vstup pre spolupracovníkov

Finančná skupina

 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA A. ŁEBEK & PARTNERIAdvokátsku kanceláriu A. Lebek a Partneri tvoria  skúsení právnici s právnym vzdelaním a s dlhoročnou praxou získanou na popredných pozíciách vo verejných inštitúciách, miestnej samospráve a veľkých spoločnostiach. Za posledné roky sa množstvom a úspešnosťou zastupovania kancelária vypracovala na popredný subjekt v Poľsku.

POĽSKÉ FYZIOTERAPEUTICKO – REHABILITAČNÉ CENTRUM PCFR VOTUM

S cieľom poskytovať komplexnú pomoc pre svojich klientov VOTUM SA otvorilo v roku 2008 v Krakove rehabilitačné centrum PCFR VOTUM, čím odštartovala pomoc klientom/ pacientom, ktorí vyžadujú odbornú fyzioterapeutickú starostlivosť. Tieto možnosti využili už aj viacerí pacienti zo Slovenska i z ČR.

VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby

18.10.2007 vznikla spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave. Už počas prvého roka fungovania získalo vedúce postavenie na slovenskom trhu, ktoré si udržiava dodnes (8. rok). Po organizačnej zmene pôsobíme na Slovensku od 1.7.2014 ako VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby.

VOTUM CENTRUM ODŠKODNĚNÍ, A.S. – ČECHY

V roku 2009 bola založená v Českej Republike spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brne. Na tamojšom trhu spoločnosť pôsobí s licenciou národnej banky. České VOTUM postupne získalo pozíciu lídra aj v ČR.