Vstup pre spolupracovníkov

Z našej histórie

VOTUM dnes:

 

Naša história v skratke:

2005 – v Poľsku vzniká VOTUM SA, centrála sa otvára v meste Wroclaw

18.10.2007 vznikla akciová spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave.

18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.

2008

 2009

 2010 

 2011

2012

2013

2014

2015

2016