Vstup pre spolupracovníkov

Orgány spoločnosti

V riadiacich a kontrolných orgánoch VOTUM SA a VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby sú manažéri s právnym, ekonomickým aj technickým vzdelaním, s dlhoročnými skúsenosťami vo vedení spoločností. Ich schopnosti zabezpečujú plynulé a úspešné fungovanie spoločnosti.

Na Slovensku pôsobí VOTUM a.s. ako organizačná zložka spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brně (ČR).

Predstavujeme členov najdôležitejších orgánov spoločnosti:
VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby


Predstavenstvo

Piotr Wywrot, predseda predstavenstva

   

Mgr, Tatiana Harsová, člen predstavenstva

..

Dozorná rada

dadello

Andrzej Dadełło, Predseda dozorných rád spoločností finančnej skupiny VOTUM

     

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dariusz Czyż, člen dozornej rady, predseda predstavenstva VOTUM SA, predseda predstavenstva Nadácie VOTUM

dC

lebek

Andrzej Łebek, člen dozornej rady