Vstup pre spolupracovníkov

VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby

Mimosúdne zastupujeme poškodených pri vybavovaní odškodnenia – od poisťovateľa, vinníka udalosti – v rámci tzv. likvidácie poistnej udalosti. Pomáhame ľuďom, ktorí utrpeli škodu na zdraví či úraz. Našim záujmom je získanie všetkých zákonných nárokov poškodených – v plnej výške a v čo najkratšom čase.

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Rooseveltova 593/10, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČ: 29193877, zapísaná v Obch. registri Kraj. súdu v Brne, sp. zn. B5987, konajúca na území SR prostredníctvom:

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B