Vstup pre spolupracovníkov

Informácie o vašom spise

(vo formáte

pr. 2008/08/0681/C/02/1073)

„Vyhlasujem, že slobodne, vážne a dobrovoľne súhlasím v zmysle zákona Zb. 122/ 2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priesvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa prevádzkovateľom stránky.”