Vstup pre spolupracovníkov

Kariéra – spolupráca

Práca v spoločnosti VOTUM

Obchodná spolupráca

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Rooseveltova 593/10, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČ: 29193877, zapísaná v Obch. registri Kraj. súdu v Brne, sp. zn. B5987, konajúca na území SR prostredníctvom:

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B