Vstup pre spolupracovníkov

Naša ponuka

 

POMÁHAME:

 

NAŠE SLUŽBY:

NAŠE VÝHODY:

Žiadne platby klientov vopred, našu odmenu uplatňujeme až po získaní odškodnenia. Pracujeme na princípe – najprv vaše odškodnenie, potom naša odmena. Zmluvnú odmenu získame len v prípade, ak vám bude vyplatené odškodnenie. Províziu uplatňujeme len z časti odškodnenia.

Odbornosť - pomáhame kvalifikovane a účinne. Disponujeme množstvom referencií odškodnených klientov. Využívame sieť desiatok spolupracujúcich subjektov vo všetkých regiónoch – lekárov, znalcov, advokátoch a ďalších odborníkov.

Vysoká úspešnosť – takmer 100%. Pre niekoľko tisíc našich klientov sme už získali odškodnenie v hodnote 39 mil. €.

Sme prvá a jedinečná profesionálna spoločnosť svojho druhu v SR. S poisťovateľmi jednáme ako rovný s rovným! so zahraničným know-how. Štatisticky dnes riešime každú tretiu závažnejšiu dopravnú nehodu na Slovensku.

Transparentnosť  a istota – sme držiteľom licencie národnej banky a riadnym členom SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve, www.sasp.sk); sami sme nadštandardne poistení na 1,5 mil. €; transparentnosť nášho hospodárenia a financovania potvrdzuje každoročný audit (náš akcionár je verejne obchodovaná spoločnosť na medzinárodnej burze).