Vstup pre spolupracovníkov

Centrála (miesto prevádzky)

VOTUM a.s.,

organizačná zložka zahraničnej osoby

Pražská 11

811 04  Bratislava

tel. +421 2/5564 9094

infolinka: 0850 21 11 21

email: bratislava@votum-co.sk

web: www.odskodnenie.sk

 

Pracovná doba: 8:00 – 16:00

Kontaktovať nás môžete osobne, mailom, telefonicky alebo v regiónoch (cez našich partnerov alebo spolupracovníkov).

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Rooseveltova 593/10, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČ: 29193877, zapísaná v Obch. registri Kraj. súdu v Brne, sp. zn. B5987, konajúca na území SR prostredníctvom:

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B