Vstup pre spolupracovníkov

Naše aktivity

 Podporili sme/ zúčastnili sme sa:

Spoločnosť VOTUM sa ako líder v poskytovaní pomoci poškodeným často zúčastňuje či  už odborných alebo osvetových a marketingových aktivít, ktoré majú najčastejšie za cieľ pomôcť ľuďom po nehodách a úrazoch, ich príbuzným alebo odbornej verejnosti. Informovanosť o problematike pomoci poškodeným je na Slovensku na slabej úrovni. Najčastejšou prekážkou, s ktorou sa pri vybavovaní odškodnenia na Slovensku stretávame je nevedomosť a neochota zápasiť s veľkými inštitúciami, ako sú poisťovatelia.

VOTUM sa zapojil do akcie EXPO DAY v rehabilitačnom zariadení ADELI v Piešťanoch

Vážená spoločnosť,

ešte raz by som Vám, čo najsrdečnejšie chcela poďakovať za účasť na projekte EXPO DAY v ADELI Medical Centre. Vašou účasťou na októbrovej výstave 2015 ste pomohli finančne podporiť troch slovenských pacientov, ktorí navštevujú centrum pravidelne. Každý zo spomenutých pacientov dostane príspevok 800 Eur na rehabilitačný pobyt:

*Iveta Chalúpková, 24 rokov

*Romana Špulerová, 35 rokov

*Martin Petro, 13 rokov

V mene pacientov a ich rodín Vám veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

VOTUM ako účastník panelovej diskusie na konferencii SIBAF fórum 2015

Vystúpili sme v odbornej panelovej diskusii na SIBAF konferencii 2015 na tému “Škody na zdraví v PZP”, kde sme spolu so zástupcami poisťovateľov a médií diskutovali o systéme odškodňovania z PZP na Slovensku a o hlavných problémoch, ktoré s tým súvisia. Viac informácií nájdete aj na stránke: http://sibaf.sk/sibaf-podujatia/sibaf-forum/#ffs-tabbed-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongres VOTUM, 25.-26. 10. 2013

kongres.pdf

 

Qalt Cup 2013

 

 

 

Motozraz na Zemplínskej Šírave 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep Respect Kladruby 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples policajného zboru v Starej Ľubovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia HaZZ Nitra 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offroad JCA Cup, 13.-15. 2012

Tornaľa, Rimavská Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záchranárske dni v Žiline , 11.-13. 10. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Rally Sprint Revúca VI. Memoriál M. Belana

17. 11. 2012