Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Ponuka

Ponuka

Utrpel som škodu na zdraví

Moji blízki utrpeli škodu na zdraví

Majetková škoda