Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Spoločnosť

Spoločnosť

Partneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Viac

Misia

W oparciu o wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań, profesjonalizm i etykę pracy, przekładające się na wzrost wartości naszej firmy, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom, Akcjonariuszom, Pracownikom i Współpracownikom. Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji i rozpoznawalnej marce, które dają nam możliwość negocjowania z największymi ubezpieczycielami, jak równy z równym.

Viac

Kto sme

Jako firma skutecznie pomagamy w uzyskiwaniu dla poszkodowanych należnych im pieniędzy. Za każdym sukcesem stoi zespół wykwalifikowanych pracowników. Prezentujemy osoby zarządzające Spółką, ludzi Grupy Kapitałowej oraz cały zespół ekspertów, którzy z zaangażowaniem każdego dnia pracują na rzecz naszych klientów.

Viac

Kapitálová skupina

Wysoka pozycja rynkowa i profesjonalizm cechują wszystkie podmioty z grupy kapitałowej VOTUM. W jej skład wchodzą prężnie działające spółki, których działalność również opiera się na niesieniu pomocy.

Viac

História

Spółka VOTUM została zarejestrowana w 2005 roku. Od tego czasu zostaliśmy liderem rynku i największym w Europie Środkowo – Wschodniej podmiotem oferującym pomoc w sprawach odszkodowawczych. Prezentujemy kroki milowe, czyli sukcesy i wydarzenia, które miały istotny wpływ na rozwój Spółki.

Viac

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Napíšte nám

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru udeľujem v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, za účelom vybavenia mojej žiadosti spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby, IČO: 46 853 588, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ďalej týmto potvrdzujem, že som bol poučený o spracúvaní svojich osobných údajov Prevádzkovateľom - Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov.

Vyhlasujem, že tento súhlas je dobrovoľný, že som uzrozumený s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania môjho súhlasu budú moje osobné údaje z databázy osobných údajov vymazané a nebudú ďalej spracúvané. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka od vyplnenia kontaktného formulára.