telefon Infolinka
850 211 121

História

2005 – v Poľsku vzniká VOTUM SA, centrála sa otvára v meste Wroclaw

18.10.2007 vznikla akciová spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave.

18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.
◦začali sme budovať celoslovenskú sieť profesionálnych spolupracovníkov
◦vybudovali sme odborný tím, ktorý je dnes kvalitou práce najlepší na Slovensku
◦začali sme nadväzovať spoluprácu s partnermi z oblasti práva, medicíny a dopravy
◦zastupovali sme prvé stovky klientov
◦1. klient, p. Marián J., s našou pomocou získal celkové odškodnenie vyše 400 000 Sk (13 277,57 €)

2008
◦prekročili sme hranicu 1000 klientov
◦budovali sme sieť regionálnych riaditeľstiev
◦sieť spolupracovníkov už pracovala v každom okrese SR

2009
◦vznikla naša sesterská spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brne.
◦u poisťovateľov sme nárokovali už viac ako 10 mil. €
◦zaznamenali sme vyplatenie do tej doby najvyššieho odškodnenia pre nášho klienta (cca 190 000 €)

2010
◦náš akcionár VOTUM SA vstúpil na burzu vo Varšave (GPW), spoločnosť sa stala verejne obchodnovanou spoločnosťou
◦november 2010 bol historicky rekordným mesiacom v objeme vyplateného odškodnenia klientom

2011
◦zmenili sídlo spoločnosti a presťahovali centrálu na terajšie pôsobisko na Pražskej 11 v Bratislave
◦marec 2011 bol rekordným v počte novoprijatých prípadov klientov
◦1.10.2011 sme sa stali pridruženým členom SASP – Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve
◦1. slovenský pacient bol umiestnený na našu kliniku PCRF VOTUM v Krakowe

2012
◦zastupovali sme už viac ako 5000 prípadov
◦rozšírili sme možnosti uplatňovania nárokov poškodeným

2013
◦zrealizovali sme dovtedy rekordný prípad v hodnote 445 tis. €
◦klientom sme získali takmer 20 mil. € .

2014
◦akcionár ohlásil cezhraničné zlúčenie s českou sesterskou spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
◦od 1.7.2014 pôsobíme ako VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby.
◦pre klientov realizujeme nové možnosti odškodnenia z rôznych typov poistných vzťahov
◦klientom sme už získali odškodnenie 26 mil. € .
◦ukončil sa rekordný prípad v hodnote získaného odškodnenia takmer 900 tis. € pre klienta

2015
◦klientom sme už získali viac ako 30 mil. €
◦pomáhame v prípadoch rôznych poistných udalostí, nie len z PZP

2016
◦zaviedli sme najnovší IS v oblasti odškodnenia na Slovensku
◦spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 36 mil. €

>