Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Spoločnosť / História

História

2005

2005 – v Poľsku vzniká VOTUM SA, centrála sa otvára v meste Wroclaw

2007

18.10.2007 vznikla akciová spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave.

18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.
◦začali sme budovať celoslovenskú sieť profesionálnych spolupracovníkov
◦vybudovali sme odborný tím, ktorý je dnes kvalitou práce najlepší na Slovensku
◦začali sme nadväzovať spoluprácu s partnermi z oblasti práva, medicíny a dopravy
◦zastupovali sme prvé stovky klientov
◦1. klient, p. Marián J., s našou pomocou získal celkové odškodnenie vyše 400 000 Sk (13 277,57 €)

2008
◦prekročili sme hranicu 1000 klientov
◦budovali sme sieť regionálnych riaditeľstiev
◦sieť spolupracovníkov už pracovala v každom okrese SR

2009
◦vznikla naša sesterská spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brne.
◦u poisťovateľov sme nárokovali už viac ako 10 mil. €
◦zaznamenali sme vyplatenie do tej doby najvyššieho odškodnenia pre nášho klienta (cca 190 000 €)

2010
◦náš akcionár VOTUM SA vstúpil na burzu vo Varšave (GPW), spoločnosť sa stala verejne obchodnovanou spoločnosťou
◦november 2010 bol historicky rekordným mesiacom v objeme vyplateného odškodnenia klientom

2011
◦zmenili sídlo spoločnosti a presťahovali centrálu na terajšie pôsobisko na Pražskej 11 v Bratislave
◦marec 2011 bol rekordným v počte novoprijatých prípadov klientov
◦1.10.2011 sme sa stali pridruženým členom SASP – Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve
◦1. slovenský pacient bol umiestnený na našu kliniku PCRF VOTUM v Krakowe

2012
◦zastupovali sme už viac ako 5000 prípadov
◦rozšírili sme možnosti uplatňovania nárokov poškodeným

2013
◦zrealizovali sme dovtedy rekordný prípad v hodnote 445 tis. €
◦klientom sme získali takmer 20 mil. € .

2014
◦akcionár ohlásil cezhraničné zlúčenie s českou sesterskou spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
◦od 1.7.2014 pôsobíme ako VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby.
◦pre klientov realizujeme nové možnosti odškodnenia z rôznych typov poistných vzťahov
◦klientom sme už získali odškodnenie 26 mil. € .
◦ukončil sa rekordný prípad v hodnote získaného odškodnenia takmer 900 tis. € pre klienta

2015
◦klientom sme už získali viac ako 30 mil. €
◦pomáhame v prípadoch rôznych poistných udalostí, nie len z PZP

2016
◦zaviedli sme najnovší IS v oblasti odškodnenia na Slovensku
◦spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 36 mil. €

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontakutje nás, právna analýza je zdarma.

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!