Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Spoločnosť / Kapitálová skupina

Kapitálová skupina

Multizakupy S.A.

Multizakupy je obchodná platforma, kde dodávatelia súťažia o klienta a ponúkajú mu najlepšie ceny, osobné zbierky, bezplatnú dodávku a špeciálne ponuky. Spoločnosť sa špecializuje na domácu a záhradnú kategóriu. Predajcovia sú len spoľahlivé, osvedčené entity.

Viac
Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP) bol vytvorený v reakcii na meniace sa zákony. Špecializované skúsenosti sa stali plnohodnotným dôkazom a silným argumentom, ktorý umožňuje priateľské ukončenie polemiky bez potreby iniciovať súdny proces. Spoločnosť spolupracuje s odborníkmi s rozsiahlymi odbornými skúsenosťami, ktorých názory sú dôležité pre rozhodnutia prijaté v každom štádiu konania.

Viac
KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółkę Komandytową tworzą- ako generálni partneri – skúsení právnici s dlhoročnou advokátskou praxou v jednotlivých právnych kanceláriách ako aj vo verejných a miestnych vládnych inštitúciách, tak aj vo veľkých hospodárskych subjektoch. Predchádzajúca odborná prax vedúcich kancelárie a ich vybraného tímu zaručuje vysokú kvalitu právnej pomoci poskytovanej […]

Viac
VOTUM CONNECT S.A.

Spoločnosť bola založená v máji 2013. Jeho hlavným cieľom je vybudovať nové predajné kanály pre služby poskytované spoločnosťami z kapitálovej skupiny

Viac
Poľské centrum pre funkčnú rehabilitáciu VOTUM S.A.

Chceli sme poskytnúť komplexnú pomoc svojim klientom, a preto VOTUM S.A. otvorilo rehabilitačné centrum VOTUM-RehaPlus v roku 2008 v Krakove. Toto centrum môžu využívať všetci, ktorí potrebujú profesionálnu fyzioterapeutickú starostlivosť. Chcąc zapewnić kompleksową pomoc swoim klientom VOTUM S.A. otworzyło w 2008 roku w Krakowie ośrodek rehabilitacyjny VOTUM-RehaPlus (obecnie Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.), rozpoczynając […]

Viac
Biuro Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych Sp. z o.o.

Úlohou Úradu národného výskumu prieskumníkov Terenowych Sp. z o.o. (BOBAT) je prieskum trhu z hľadiska identifikácie dopytu po poskytovaní špecifických služieb.

Viac

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontakutje nás, právna analýza je zdarma.

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!