Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Spoločnosť / Kto sme

Kto sme

Kto sme?

Zastupujeme obete dopravných nehôd pri jednaní s poisťovňou vinníka. Zastupujeme nielen poškodených na zdraví pri dopravnej nehode ale aj pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Naším primárnym záujmom ja zaistenie všetkých zákonných nárokov klientov na odškodnení ujmy na zdraví.

Pomáhame ľuďom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou alebo chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu pomôcť. S našou pomocou sa poškodení domáhajú všetkých svojich oprávnených nárokov na odškodnenie, a to na základe aktívnej činnosti skúsených a vzdelaných spolupracovníkov a odborných znalostí profesionálov právneho oddelenia. Spolupracujeme s externými partnermi- špecialistami v odbore medicíny, cestnej dopravy a advokátstva aj so súdnymi znalcami.

Naša spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia a.s. zastupuje klientov s preukázateľnou úspešnosťou 100%. Svoju odmenu si nárokujeme iba z úspešne vymoženého a vyplateného poistného plnenia týkajúceho sa škody na zdraví. Nenárokujeme si odmenu z ďalších úspešne vymožených následných nárokov pre klienta. Klienta zastupujeme priamo pred poisťovňou a naša odbornosť mu zaručuje bezpečnosť a komfort profesionálneho vybavenia odškodnenia.

Povolenie Slovenskej národnej banky
18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.

Spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, vznikla 18.10.2007

Infolinka
0850 211 121

Pracovná doba: 8:00 – 16:00

Utrpel som škodu na zdraví.

Utrpeli ste zranenie v dôsledku dopravnej nehody? Chcete poznať svoje práva na odškodnenie a nechať túto nehodu zadarmo prešetriť? Každý prípad je možné preveriť až 4 roky spätne.

Pracovníci

Picture + text

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontakutje nás, právna analýza je zdarma.

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!