telefon Infolinka
850 211 121

Naše poslanie

Zastupujeme obete dopravných nehôd pri jednaní s poisťovňou vinníka. Zastupujeme nielen poškodených na zdraví pri dopravnej nehode, ale tiež pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Našim prioritným záujmom je zabezpečenie všetkých zákonných nárokov klientov na odškodnenie ujmy na zdraví a ostatných nárokov. Pomáhame ľuďom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou alebo chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu poradiť. S našou pomocou sa poškodení domôžu všetkých svojich oprávnených nárokov na odškodnenie, a to na základe aktívnej činnosti siete skúsených a vzdelaných spolupracovníkov a odborných znalostí profesionálov právneho oddelenia. Spolupracujeme s externými partnermi – znalcami v odboroch medicína, cestná doprava, a tiež advokátmi.

Naša spoločnosť VOTUM a.s. zastupuje klientov s preukázateľnou úspešnosťou 100%. Svoju odmenu si nárokujeme len z úspešne získaného a vyplateného plnenia, týkajúceho sa škody na zdraví. Nenárokujeme si odmenu z ďalších úspešne získaných následných nárokov pre klienta. Klienta zastupujeme priamo pred zodpovedným subjektom a naša odbornosť mu zaručuje bezpečnosť a komfort profesionálneho vybavenia odškodnenia.

>