Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Spoločnosť / Naše poslanie

Naše poslanie

Zastupujeme obete dopravných nehôd pri jednaní s poisťovňou vinníka. Zastupujeme nielen poškodených na zdraví pri dopravnej nehode, ale tiež pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Našim prioritným záujmom je zabezpečenie všetkých zákonných nárokov klientov na odškodnenie ujmy na zdraví a ostatných nárokov. Pomáhame ľuďom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou alebo chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu poradiť. S našou pomocou sa poškodení domôžu všetkých svojich oprávnených nárokov na odškodnenie, a to na základe aktívnej činnosti siete skúsených a vzdelaných spolupracovníkov a odborných znalostí profesionálov právneho oddelenia. Spolupracujeme s externými partnermi – znalcami v odboroch medicína, cestná doprava, a tiež advokátmi.

Naša spoločnosť VOTUM a.s. zastupuje klientov s preukázateľnou úspešnosťou 100%. Svoju odmenu si nárokujeme len z úspešne získaného a vyplateného plnenia, týkajúceho sa škody na zdraví. Nenárokujeme si odmenu z ďalších úspešne získaných následných nárokov pre klienta. Klienta zastupujeme priamo pred zodpovedným subjektom a naša odbornosť mu zaručuje bezpečnosť a komfort profesionálneho vybavenia odškodnenia.

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontakutje nás, právna analýza je zdarma.

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!