Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Znalosti / Expert radí

Expert radí

Naše služby
09 May 2016

◦osobné a individuálne poradenstvo po nehode (grátis) ◦bezplatná analýzy odškodnenia ◦zastupovanie (mimosúdne) a získanie odškodnenia od poisťovateľa u nás či v zahraničí ◦posúdenie/ revízia už uplatnených nárokov na odškodnenie ◦kontrola a revízia odškodnenia (aj vyplateného) ◦v prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naši zmluvní partneri).

Viac

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontakutje nás, právna analýza je zdarma.

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!