telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Online odškodnenie

Vyplňte online formulár a získajte odškodnenie
bez zložitostí a priamo z domova.

Pripravili sme pre Vás jednoduchý spôsob ako vybaviť odškodnenie online. Nemusíte nikam chodiť, overenie nárokov na odškodnenie po nehode či úraze teraz vykonáte ľahko online.

1. Vyplňte online formulár, popíšte nehodu a nechajte nám na seba kontakt

Ak máte k dispozícií dokumenty ako sú policajné záznamy, fotografie a lekárske správy, priložte ich.

2. Do 24 hodín sa s Vami spojíme a zadarmo posúdime Váš prípad

Spoločne prípad prejdeme a následne posúdime Vaše nároky a pripravíme nutné podklady. Dohodneme si tiež spôsob uzavretia zmluvy (osobne / poštou / e-mailom).

3. Vybavíme Vaše odškodnenie a budeme Vás zastupovať v komunikácii s poisťovňou

V ťažkých chvíľach tak nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte z domu a získate finančné odškodnenie, na ktoré máte po nehode či úraze nárok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: ARBITRA, s.r.o., Sekurisova 3413/ 16, 841 02 Bratislava, IČO: 52 158 381 (ďalej „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 (nariadenie GDPR) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mnou tu uvedených údajov (formulár, pripojené prílohy) na účely posúdenia nároku na odškodnenie (náhrada škody) a marketingové účely spoločnosti, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. Podrobné informácií o spracovaní osobných údajov môžete získať v elektronickej forme na stránke http://arbitra.sk/ochrana-sukromia/, e-mailom: kancelaria@arbitra.sk alebo v sídle spoločnosti.