telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Online odškodnenie

Vyplňte online formulár a získajte odškodnenie
bez zložitostí a priamo z domova.

Pripravili sme pre Vás jednoduchý spôsob ako vybaviť odškodnenie online. Nemusíte nikam chodiť, overenie nárokov na odškodnenie po nehode či úraze teraz vykonáte ľahko online.

1. Vyplňte online formulár, popíšte nehodu a nechajte nám na seba kontakt

Ak máte k dispozícií dokumenty ako sú policajné záznamy, fotografie a lekárske správy, priložte ich.

2. Do 24 hodín sa s Vami spojíme a zadarmo posúdime Váš prípad

Spoločne prípad prejdeme a následne posúdime Vaše nároky a pripravíme nutné podklady. Dohodneme si tiež spôsob uzavretia zmluvy (osobne / poštou / e-mailom).

3. Vybavíme Vaše odškodnenie a budeme Vás zastupovať v komunikácii s poisťovňou

V ťažkých chvíľach tak nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte z domu a získate finančné odškodnenie, na ktoré máte po nehode či úraze nárok.


Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru udeľujem v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, za účelom vybavenia mojej žiadosti spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby, IČO: 46 853 588, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ďalej týmto potvrdzujem, že som bol poučený o spracúvaní svojich osobných údajov Prevádzkovateľom - Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov.

Vyhlasujem, že tento súhlas je dobrovoľný, že som uzrozumený s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania môjho súhlasu budú moje osobné údaje z databázy osobných údajov vymazané a nebudú ďalej spracúvané. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka od vyplnenia kontaktného formulára.