telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Spoločnosť

Našich klientov zastupujeme od roku 2007.

Pomohli sme už viac ako 12 000 klientom.
Rekordné odškodnenie pre jedného klienta bolo 900 tis. € EUR. Pre našich klientov sme zatiaľ získali viac ako 47 mil. € EUR.

Kapitálová skupina

Votum skupina

O spoločnosti

Zastupujeme obete dopravných nehôd pri jednaní s poisťovňou vinníka. Zastupujeme nie len poškodených na zdraví ale aj pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Naším poslaním a primárnym záujmom je, získať všetky nároky pozostalým za stratu blízkeho.

Pomáhame ľudom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou a chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu pomôcť. S našou pomocou sa poškodení domáhajú všetkých svojich oprávnených nárokov na odškodnenie, a to na základe aktívnej činnosti skúsených a vzdelaných spolupracovníkov a odborných profesionálov právneho oddelenia. Spolupracujeme s externými partnermi, špecialistami v odbore medicíny, cestnej dopravy a špičkovými advokátskymi kanceláriami.

Naša spoločnosť VOTUM a.s. Organizačná zložka zahraničnej osoby zastupuje klientov s preukázateľnou 100% úspešnosťou. Klienta zastupujeme priamo pred poisťovňou a naša odbornosť zaručuje bezpečnosť a komfort profesionálneho vybavenia odškodného.

Firma Votum

Naše poslanie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v presadzovaní a získavaní nárokov na odškodnenie, odborným znalostiam a etike našej práce, zvyšujeme hodnotu našej spoločnosti. Chceme, tak poskytnúť vysokú mieru istoty naším klientom, akcionárom, zamestnancom a spolupracovníkom. Tieto ciele realizujeme prostredníctvom silnej trhovej pozície a rozpoznateľnej značke, ktorá umožňuje vyjednávať s najväčšími poisťovňami ako rovnocenní partner.

Naša vízia

Ako silná nadnárodná spoločnosť presadzujeme nároky osôb poškodených na zdraví pri dopravných nehodách voči poisťovniam doma i v zahraničí. Vďaka našej profesionalite a výsledkom budeme tiež v Slovenskej republike jednotkou v poskytovaní istoty a komfortu nárokovaní odškodneného poškodeným s cieľom zmierniť následky ich nepriaznivej životnej situácie..

Prečo VOTUM

Poisťovne poznajú našu spoločnosť a vedia, že si najímame iba skúsených právnikov, ktorý nevyhovejú/ neakceptujú prvú ponuku poisťovní a v prípade nesúhlasu s plnením sa neboja podať žalobu (náklady právneho zastúpenia majú naši klienti zdarma, hradia sa iba náklady protistrany v prípade neúspechu žaloby).

Spolupracujúce advokátske kancelárie si vyberáme podľa toho, akú úspešnosť majú v jednaní s poisťovňami a so zameraním na problematiku odškodnenia ujmy na zdraví alebo usmrtenie následkom dopravnej nehody alebo úrazu.

Spolupracujeme so znalcami v oblasti medicíny, teda skúsenými lekármi, ktorí sú rešpektovanými odborníkmi vo svojom obore a sú schopní a ochotní si svoj posudok obhájiť aj v prípade sporu s poisťovňou.

Špecializujeme sa výhradne na odškodnenie obetí dopravných nehôd, neustále sledujeme nové argumenty poisťovní a obratom v spolupráci s našimi právnikmi hľadáme pre našich klientov korektné možnosti a podnikáme právne kroky k získaniu odškodnenia.

Ponúkame bezplatný a kompletný servis pre klienta pri vybavovaní dokumentácie (zdravotné, odborné a štátne inštitúcie). Tieto úkony a aktivity sú hradené zálohovo spoločnosťou VOTUM a.s. a následne vymáhané od poisťovne.

Votum
 1. 2020

  Zmenili sme sídlo spoločnosti a presťahovali centrálu : Jakubovo Námestie 13, 811 09, Bratislava 1
  Reorganizácia internej a aj obchodnej štruktúry
  Reorganizácia internej a aj obchodnej štruktúry
  Registrovaný 12.000 klient
  Rekordný čas získania uplatneného nároku : 6 dní
  Klientom sme už získali viac ako 47 mil. € EUR
  Rozšírili sme portfólio odškodnenia pre klientov
  Vznik externej AK Medrecki & Partner

 2. 2019

  Rozvoj obchodnej skupiny: obchodné zastúpenie profesionálnych poradcov v každom okrese SR
  Rozšírili sme odborný tím spolupracujúcich externých odborníkov: lekár, znalec, právnik

 3. 2018

  Spoločnosť VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby oslavuje 10 rokov úspešnej existencie na trhu
  pre klientov sme zrealizovali nové možnosti odškodnenia

 4. 2017

  zastupovali sme už viac ako 12 000 klientov
  spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 43 mil. €

 5. 2016

  zaviedli sme najnovší IS v oblasti odškodnenia na Slovensku
  spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 36 mil. €

 6. 2015

  klientom sme už získali viac ako 30 mil. €
  pomáhame v prípadoch rôznych poistných udalostí, nie len z PZP

 7. 2014

  akcionár ohlásil cezhraničné zlúčenie s českou sesterskou spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
  od 1.7.2014 pôsobíme ako VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby.
  pre klientov realizujeme nové možnosti odškodnenia z rôznych typov poistných vzťahov
  klientom sme už získali odškodnenie 26 mil. €
  ukončil sa rekordný prípad v hodnote získaného odškodnenia takmer 900 tis. € pre klienta

 8. 2013

  zrealizovali sme dovtedy rekordný prípad v hodnote 445 tis. €
  klientom sme získali takmer 20 mil. € .

 9. 2012

  zastupovali sme už viac ako 5000 prípadov
  rozšírili sme možnosti uplatňovania nárokov poškodeným

 10. 2011

  zmenili sídlo spoločnosti a presťahovali centrálu na terajšie pôsobisko na Pražskej 11 v Bratislave
  marec 2011 bol rekordným v počte novoprijatých prípadov klientov
  1.10.2011 sme sa stali pridruženým členom SASP – Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve
  1. slovenský pacient bol umiestnený na našu kliniku PCRF VOTUM v Krakowe

 11. 2010

  náš akcionár VOTUM SA vstúpil na burzu vo Varšave (GPW), spoločnosť sa stala verejne obchodnovanou spoločnosťou
  november 2010 bol historicky rekordným mesiacom v objeme vyplateného odškodnenia klientom

 12. 2009

  vznikla naša sesterská spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brne.
  u poisťovateľov sme nárokovali už viac ako 10 mil. €
  zaznamenali sme vyplatenie do tej doby najvyššieho odškodnenia pre nášho klienta (cca 190 000 €)

 13. 2008

  prekročili sme hranicu 1000 klientov
  budovali sme sieť regionálnych riaditeľstiev
  sieť spolupracovníkov už pracovala v každom okrese SR

 14. 2007

  18.10.2007 vznikla akciová spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave.
  18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.
  začali sme budovať celoslovenskú sieť profesionálnych spolupracovníkov
  vybudovali sme odborný tím, ktorý je dnes kvalitou práce najlepší na Slovensku
  začali sme nadväzovať spoluprácu s partnermi z oblasti práva, medicíny a dopravy
  zastupovali sme prvé stovky klientov
  1. klient, p. Marián J., s našou pomocou získal celkové odškodnenie vyše 400 000 Sk (13 277,57 €)

 15. 2005

  v Poľsku vzniká VOTUM SA, centrála sa otvára v meste Wroclaw