telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Spoločnosť

Našich klientov zastupujeme od roku 2007.

Pomohli sme už viac ako 13 000 klientom.
Rekordné odškodnenie pre jedného klienta bolo 900 tis. € EUR. Pre našich klientov sme zatiaľ získali viac ako 47 mil. € EUR.

Kapitálová skupina

Close
Law Stream sp. z o. o.

Law Stream sp. z o. o. jest spółką technologiczną, koncentrującą się na automatyzacji i wypracowaniu rozwiązań, które docelowo mają wspomóc ewolucję Votum S.A. z firmy odszkodowawczej o tradycyjnym modelu działania sieci sprzedaży do modelu technologicznego. Wspomniana zmiana dotyczyć będzie wybranych produktów odszkodowawczych.

Strona internetowa Law Stream sp. z o. o. jest dostępna pod adresem : www.lawstream.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Redeem sp. z o.o.

Redeem to firma windykacyjna działająca na rynku wierzytelności. Zatrudnieni w niej profesjonaliści posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie zarówno w zakresie windykacji polubownej, jak i postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Spółka kładzie duży nacisk na osobisty kontakt specjalistów z dłużnikami i organami egzekucyjnymi, co wpływa bezpośrednio na skuteczność podejmowanych przez nią działań.

Strona internetowa Redeem sp. z o. o. jest dostępna pod adresem:www.redeem.com.pl

Close
Votum Centrum Odškodnění, A.S. – Czechy, Słowacja

Po osiągnięciu niekwestionowanej pozycji lidera na polskim rynku pozyskiwania odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, Grupa Kapitałowa rozszerzyła swoją działalność na obszar Słowacji (2007 rok) oraz Czech (2010 rok).

Powstały w lipcu 2014 roku w wyniku połączenia spółek czeskiej i słowackiej podmiot ma stać się podstawą dalszej ekspansji Grupy Kapitałowej do krajów południowej Europy.

Strona internetowa Votum Centrum Odškodnění, A.S. jest dostępna pod adresem: www.votum-co.cz

Close
Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o. o.

25 października 2013 r. spółka VOTUM S.A. nabyła 74% udziałów w spółce Vidshkoduvannya sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie.

Przejęcie większościowych udziałów to kolejny krok w rozwoju terytorialnym Grupy Kapitałowej Votum, który ma celu zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Ukrainy.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.vidshkoduvannya.com

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DOPŁATY POWYPADKOWE S.A.

Dopłaty powypadkowe koncentrują się przede wszystkim na pomocy osobom, które zmagają się ze skutkami wypadku – uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu. Głównym zadaniem spółki jest weryfikacja odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, a następnie podjęcie starań o ewentualną dopłatę do odszkodowania, między innymi poprzez zawarcie umowy przelewu wierzytelności czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Powody zaniżania odszkodowania przez ubezpieczyciela mogą być różne, są to miedzy innymi obniżanie cen oryginalnych części zamiennych, stosowanie w kosztorysie cen części nieoryginalnych oraz zaniżona wartość pojazdu.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP)

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP) powstało w odpowiedzi na zmieniające się prawo.

Specjalistyczna ekspertyza stała się pełnoprawnym dowodem i silnym argumentem, który pozwala na polubowne zakończenie polemiki bez konieczności inicjowania procesu sądowego. Spółka współpracuje z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, których opinie mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania.

Close
Fundacja Votum

Fundacja Votum w swoich działaniach wspiera przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Jest to widoczne zwłaszcza w programie Pierwsze Kroki, którego beneficjenci mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w fizycznej, społecznej oraz zawodowej aktywizacji oraz wsparciu w powrocie do sprawności.

Ponadto Fundacja realizuje również Ogólnopolską Akcje Krew. Jest to akcja propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka.

Strona internetowa Fundacji jest dostępna pod adresem: www.fundacjavotum.org

Close
Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej zostało założone we wrześniu 2015 r. Głównym celem spółki jest prowadzenie działalności medyczno-rehabilitacyjnej na terenie Ukrainy. W gabinetach należących do tego podmiotu odbywają się nie tylko konsultacje medyczne, ale również szkolenia dla przyszłego personelu fizjoterapeutycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i logopedów. Ponadto spółka ma również za zadanie propagowanie szeroko pojętej rehabilitacji funkcjonalnej. Co ważne nowe gabinety są tworzone w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Close
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A. powstało w 2008 roku w Krakowie. Od początku swojej działalność PCRF koncentruje się przede wszystkim na specjalistycznej pomocy osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach, a jest to możliwe dzięki doświadczonemu personelowi i jego zaangażowaniu.

Specjaliści PCRF nie boją korzystać się z niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań dzięki czemu wychodzą naprzeciw nawet najtrudniejszym problemom, a podopieczni Centrum mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, takiego jak między innymi egzoszkielet.

PCRF może poszczycić się również unikatowym projektem dedykowanym osobom dorosłym znajdującym się w śpiączce.

Strona internetowa Centrum jest dostępna pod adresem: www.pcrf.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Robin Lawyers

Działalność spółki koncentruje się na pomocy klientom posiadającym różnego rodzaju produkty finansowe, w szczególności umowy kredytowe. Prawnicy zatrudnieni w spółce specjalizują się w sprawach bankowych i ubezpieczeniowych. Analizują treść zawieranych przez klientów umów i wykazują ich wadliwość. Następnie rekomendują podjęcie określonych kroków prawnych, celem odzyskania należnych świadczeń. Robin Lawyers gwarantuje swoim klientom kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DSA S.A.

DSA Investment S.A. działa w obszarze usług finansowych poprzez dystrybucję rozwiązań ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, pakietów indywidualnej opieki zdrowotnej, a także obsługi spraw kredytów we franku szwajcarskim (odfrankowienie). Spółka współpracuje z liderami branży, będąc pośrednikiem wiodących w swych dziedzinach firm, zapewniając dzięki temu swoim Klientom holistyczną obsługę i doradztwo. W swojej ofercie DSA Investment S.A. posiada ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia od utraty możliwości zarobkowania, ubezpieczenia majątkowe, pakiety opieki zdrowotnej oraz inwestycje w TFI. DSA Investment S.A. w grupie kapitałowej Votum jest od grudnia 2018 r. Strona internetowa spółki to: www.dsa.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Odszkodowania S.A.

Votum Odszkodowania S.A. odpowiada za bieżącą obsługę spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w rolnictwie. Prawnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze zajmują się kompleksowo obsługą klienta, prowadzeniem korespondencji z ubezpieczycielami oraz podmiotami zobowiązanymi, weryfikacją zasadności i wysokości należnym poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych oraz ich prawidłowym dokumentowaniem i egzekwowaniem.

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółkę Komandytową tworzą – jako komplementariusze – doświadczeni prawnicy posiadający wieloletnią praktykę adwokacką i radcowską zdobywaną zarówno w indywidualnych kancelariach, jak i na eksponowanych stanowiskach w instytucjach publicznych, samorządowych, a także w dużych podmiotach gospodarczych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa szefów kancelarii oraz dobrany przez nich zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.lebekiwspolnicy.pl

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Pranych Spółka Komandytowa specjalizuje się w prowadzeniu spraw Konsumentów przeciwko podmiotami rynku finansowego oferującym produkty finansowe, w szczególności osób posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. W ramach pomocy Klientom zespół radców prawnych i adwokatów analizuje dokumentację kredytową, wskazuje możliwe do zgłoszenia roszczenia oraz ustala z Klientem strategię postępowania sądowego. Wspieramy konsumentów na każdym etapie postępowania, od ścieżki przedsądowej, przez sądową, po ścieżkę postępowania egzekucyjnego.

Grupa Votum

O spoločnosti

Zastupujeme obete dopravných nehôd pri jednaní s poisťovňou vinníka. Zastupujeme nie len poškodených na zdraví ale aj pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Naším poslaním a primárnym záujmom je, získať všetky nároky pozostalým za stratu blízkeho.

Pomáhame ľudom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou a chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu pomôcť. S našou pomocou sa poškodení domáhajú všetkých svojich oprávnených nárokov na odškodnenie, a to na základe aktívnej činnosti skúsených a vzdelaných spolupracovníkov a odborných profesionálov právneho oddelenia. Spolupracujeme s externými partnermi, špecialistami v odbore medicíny, cestnej dopravy a špičkovými advokátskymi kanceláriami.

Naša spoločnosť VOTUM a.s. Organizačná zložka zahraničnej osoby zastupuje klientov s preukázateľnou 100% úspešnosťou. Klienta zastupujeme priamo pred poisťovňou a naša odbornosť zaručuje bezpečnosť a komfort profesionálneho vybavenia odškodného.

Firma Votum

Naše poslanie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v presadzovaní a získavaní nárokov na odškodnenie, odborným znalostiam a etike našej práce, zvyšujeme hodnotu našej spoločnosti. Chceme, tak poskytnúť vysokú mieru istoty naším klientom, akcionárom, zamestnancom a spolupracovníkom. Tieto ciele realizujeme prostredníctvom silnej trhovej pozície a rozpoznateľnej značke, ktorá umožňuje vyjednávať s najväčšími poisťovňami ako rovnocenní partner.

Naša vízia

Ako silná nadnárodná spoločnosť presadzujeme nároky osôb poškodených na zdraví pri dopravných nehodách voči poisťovniam doma i v zahraničí. Vďaka našej profesionalite a výsledkom budeme tiež v Slovenskej republike jednotkou v poskytovaní istoty a komfortu nárokovaní odškodneného poškodeným s cieľom zmierniť následky ich nepriaznivej životnej situácie..

Prečo VOTUM

Poisťovne poznajú našu spoločnosť a vedia, že si najímame iba skúsených právnikov, ktorý nevyhovejú/ neakceptujú prvú ponuku poisťovní a v prípade nesúhlasu s plnením sa neboja podať žalobu (náklady právneho zastúpenia majú naši klienti zdarma, hradia sa iba náklady protistrany v prípade neúspechu žaloby).

Spolupracujúce advokátske kancelárie si vyberáme podľa toho, akú úspešnosť majú v jednaní s poisťovňami a so zameraním na problematiku odškodnenia ujmy na zdraví alebo usmrtenie následkom dopravnej nehody alebo úrazu.

Spolupracujeme so znalcami v oblasti medicíny, teda skúsenými lekármi, ktorí sú rešpektovanými odborníkmi vo svojom obore a sú schopní a ochotní si svoj posudok obhájiť aj v prípade sporu s poisťovňou.

Špecializujeme sa výhradne na odškodnenie obetí dopravných nehôd, neustále sledujeme nové argumenty poisťovní a obratom v spolupráci s našimi právnikmi hľadáme pre našich klientov korektné možnosti a podnikáme právne kroky k získaniu odškodnenia.

Ponúkame bezplatný a kompletný servis pre klienta pri vybavovaní dokumentácie (zdravotné, odborné a štátne inštitúcie). Tieto úkony a aktivity sú hradené zálohovo spoločnosťou VOTUM a.s. a následne vymáhané od poisťovne.

Votum
 1. 2018

  Spoločnosť VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby oslavuje 10 rokov úspešnej existencie na trhu
  pre klientov sme zrealizovali nové možnosti odškodnenia

 2. 2017

  zastupovali sme už viac ako 12 000 klientov
  spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 43 mil. €

 3. 2016

  zaviedli sme najnovší IS v oblasti odškodnenia na Slovensku
  spoločnosť získala klientom odškodnenie v hodnote už takmer 36 mil. €

 4. 2015

  klientom sme už získali viac ako 30 mil. €
  pomáhame v prípadoch rôznych poistných udalostí, nie len z PZP

 5. 2014

  akcionár ohlásil cezhraničné zlúčenie s českou sesterskou spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
  od 1.7.2014 pôsobíme ako VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby.
  pre klientov realizujeme nové možnosti odškodnenia z rôznych typov poistných vzťahov
  klientom sme už získali odškodnenie 26 mil. €
  ukončil sa rekordný prípad v hodnote získaného odškodnenia takmer 900 tis. € pre klienta

 6. 2013

  zrealizovali sme dovtedy rekordný prípad v hodnote 445 tis. €
  klientom sme získali takmer 20 mil. € .

 7. 2012

  zastupovali sme už viac ako 5000 prípadov
  rozšírili sme možnosti uplatňovania nárokov poškodeným

 8. 2011

  zmenili sídlo spoločnosti a presťahovali centrálu na terajšie pôsobisko na Pražskej 11 v Bratislave
  marec 2011 bol rekordným v počte novoprijatých prípadov klientov
  1.10.2011 sme sa stali pridruženým členom SASP – Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve
  1. slovenský pacient bol umiestnený na našu kliniku PCRF VOTUM v Krakowe

 9. 2010

  náš akcionár VOTUM SA vstúpil na burzu vo Varšave (GPW), spoločnosť sa stala verejne obchodnovanou spoločnosťou
  november 2010 bol historicky rekordným mesiacom v objeme vyplateného odškodnenia klientom

 10. 2009

  vznikla naša sesterská spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. so sídlom v Brne.
  u poisťovateľov sme nárokovali už viac ako 10 mil. €
  zaznamenali sme vyplatenie do tej doby najvyššieho odškodnenia pre nášho klienta (cca 190 000 €)

 11. 2008

  prekročili sme hranicu 1000 klientov
  budovali sme sieť regionálnych riaditeľstiev
  sieť spolupracovníkov už pracovala v každom okrese SR

 12. 2007

  18.10.2007 vznikla akciová spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. so sídlom v Bratislave.
  18.10.2007 sme získali povolenie (licenciu) NBS.
  začali sme budovať celoslovenskú sieť profesionálnych spolupracovníkov
  vybudovali sme odborný tím, ktorý je dnes kvalitou práce najlepší na Slovensku
  začali sme nadväzovať spoluprácu s partnermi z oblasti práva, medicíny a dopravy
  zastupovali sme prvé stovky klientov
  1. klient, p. Marián J., s našou pomocou získal celkové odškodnenie vyše 400 000 Sk (13 277,57 €)

 13. 2005

  v Poľsku vzniká VOTUM SA, centrála sa otvára v meste Wroclaw