telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Povinná výbava v motorovom vozidle – 2020

Posledná úprava povinnej výbavy v motorovom vozidle sa udiala v novembri roku 2019. Táto zmena bola však prijatá medzi vodičmi celkom pozitívne, pretože neznamenala žiadne dodatočné náklady pre nich. Po zmene je možné používať lekárničky aj po dátume spotreby, pričom obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

Obsah autolekárničky je predpísaný vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motolekárnička),
 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a PS (autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu),
 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3; povinnou výbavou tejto kategórie motorových vozidiel s počtom miest na sedenie nad 22 (autolekárnička pre hromadnú dopravu) je lekárnička v počte dva kusy .

Lekárničky obsahujú:

 • zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky,
 • zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov,
 • kartu prvej pomoci,
 • označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.

Zabezpečiť, aby vaša povinná výbava auta obsahovala všetko, čo má obsahovať sa naozaj oplatí. Na Slovensku, ale hlavne v zahraničí číhajú pomerne vysoké pokuty, ak by v povinnej výbave niečo chýbalo, prípadne bolo poškodené. Nezabúdajte, že povinná výbava sa líši aj v závislosti od krajiny. Čiže vždy, keď sa rozhodnete niekam vycestovať do zahraničia, skontrolujte si, či je vaša povinná výbava kompletná.

Na Slovensku môže byť pokuta za spomínané priestupky vo výške asi 150 Eur, ale v zahraničí to môže byť až do 2 000 Eur. Autolekárnička, samozrejme, patrí medzi povinnú výbavu, a to najmä preto, lebo obsahuje všetky potrebné predmety v prípade potreby uskutočnenia prvej pomoci. Ak sa udeje dopravná nehoda, autolekárnička je viac než potrebná. Hodí sa však aj vtedy, ak sa stane len menší úraz alebo nehoda s cyklistom či chodcom.

Zmeny v obsahu autolekárničke prichádzajú po 10 rokoch, pretože práve od roku 2009 je súčasťou povinnej výbavy. Najdôležitejšia zmena sa týka dátumu expirácie autolekárničky. Je totiž irelevantné autolekárničku meniť, pretože jej obsah nikdy neexpiruje. Po novom sa už budú vyrábať autolekárničky bez dátumu expirácie, avšak ak máte v aute starú, pokojne si ju tam môžete nechať. Policajti dátum expirácie už kontrolovať nebudú.

Ďalšou povinnou výbavou sú:

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné
 • bezpečnostný reflexný odev – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné
 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy
 • protisklzové (snehové) reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – pre nákladné vozidlá nad 12 t.
 • zakladací klin
 • hasiaci prístroj

 

Zdroj: www.slovensko.sk