telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Záznam o dopravnej nehode: Ako ho vyplniť a kde stiahnuť?

Stačí chvíľa nepozornosti a problém, teda dopravná nehoda, je na svete. Viete ako sa v takej situácii zachovať? Všetci asi tušíme, že by sme mali vyplniť akýsi „papier o dopravnej nehode“. Kde ho nájsť? Ako správne takzvaný protokol či záznam o dopravnej nehode vyplniť?

Kedy musím záznam o dopravnej nehode vyplniť?

Záznam o dopravnej nehode vyplňujete v prípade, že ste účastníkom nehody, ku ktorej, podľa zákona o cestnej premávke (8/2009 Z.z.), nemusíte privolať políciu. To znamená nehody, pri ktorej nedôjde k zraneniu alebo usmrteniu osôb, škoda na vozidle nepresiahne 3 990€ a nedôjde ku škodám na majetku tretích osôb. Ako postupovať pri dopravnej nehode sme riešili napríklad v predchádzajúcom článku. V prípade, že nehoda nie je tak vážna, a zaobíde sa bez polície, záznam o dopravnej nehode musíte vyplniť, a to aj v takých prípadoch, ako je napríklad stret vozidla so zverou, ktorý je považovaný práve za poškodenie majetku tretích osôb.

Kde zoženiem záznam o dopravnej nehode? Stiahnite si ho v PDF

Záznam o dopravnej nehode väčšinou dostanete priamo od poisťovne pri uzavretí poistenia vozidla, prípadne si môžete o neho požiadať na pobočke poisťovne. Evropský formulár pro záznam o nehode v PDF (tzv. správa o nehode) si môžete zdarma stiahnuť aj z našich stránok. Ak však záznam sťahujete, pamätajte, že vytlačený protokol nie je samoprepisovací, to znamená, že ho musíte vytlačiť hneď trikrát – jednu kópiu pre vás, druhú pre poisťovňu a tretiu pre ďalšieho účastníka nehody.

Musím správu o nehode stále nosiť so sebou?

Všetkým vodičom by sme odporučili, aby záznam o dopravnej nehode mali vždy v aute, aj keď to nie je vyslovene povinné. Teoreticky môžete protokol o nehode spísať na akýkoľvek papier, vzorový formulár je však viac prehľadnejší a vašu prácu tak veľmi uľahčí. Formulár naviac využijete aj pri nehodách v zahraničí, je totiž označovaný aj ako Európska správa o dopravnej nehode, a platí aj v ostatných krajinách.

Ako vyplniť záznam o dopravnej nehode?

Na prvý pohľad sa môže zdať formulár príliš zložitý a plný kolónok, jeho vyplnenie ale nie je naozaj ničím zložitým. Začína sa dátumom a časom nehody, túto kolónku je potrebné vyplniť čo najpresnejšie. Ďalej uveďte miesto nehody, opäť veľmi podrobne, vrátane ulice, čísla domu, kilometra cesty/diaľnice a pod. V ďalších kolónkach zaškrtnite, či bol niekto zranený, a či došlo ku škode na majetku tretích osôb. Pri vyplňovaní údajov o svedkoch nehody opäť uveďte podrobné údaje (meno, adresu a kontakt), svedkovia sa totiž neskôr pri prešetrovaní nehody môžu náramne hodiť. V hornej časti protokolu o účasti na dopravnej nehode ešte nezabudnite zaznačiť, či ste k incidentu privolali políciu.

V ďalšej časti formulára uveďte mená, adresy a kontakty na majiteľov vozidiel, teda na tých, ktorí uzavreli zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. Nasledujúci krok predstavuje údaje o vozidle. Ak ich všetky nepoznáte, nepamätáte si ich, nepodliehajte panike, všetko nájdete v malom technickom preukaze.  Dôležité je taktiež uviesť informácie o poisťovni, v ktorej majú účastníci nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie, všetko je uvedené v tzv. zelenej karte. Ďalej ešte zaškrtnite, či má niektorí z účastníkov havarijné poistenie. Samozrejmosťou je tiež vyplnenie údajov o oboch vodičoch.

Posledná časť formulára sa podrobne venuje samotnej dopravnej nehode. Šípkami najskôr vyznačte miesto stretu vozidiel. Pri oboch vozidlách tiež uveďte poškodenie, ku ktorému došlo (napríklad rozbitý nárazník). V ďalšom z bodov pomocou krížikov zaznačte okolnosti nehody, tie potom ešte neskôr upresníte v nákrese. Tu sa snažte čo najjasnejšie načrtnúť cestu, smer jazdy vozidiel a ich postavenie. Pre úplnosť uveďte aj názvy ulíc, čísla ciest, dopravné značky a uveďte aj, ktorá cesta je hlavná, a ktorá vedľajšia. Ak budete mať ďalšie dôležité informácie, ktoré sa vám nevošli do predchádzajúcich kolónok, napíšte ich do sekcie Poznámky. Na záver už chýba len podpis oboch vodičov.

Niekoľko rád na záver

Pri vyplňovaní píšte čitateľne. Ak máte prepisovací formulár, dbajte na to, aby sa text naozaj prepísal aj na ďalšie stránky. Buďte pozorní, aby nedošlo k zámene údajov o vozidlách a ich vodičoch, vodič A musí naozaj zodpovedať vozidlu A. Po podpísaní a oddelení jednotlivých kópií už do formulára nič nedopisujte a záznam o dopravnej nehode čo najskôr pošlite poisťovni. Ak potrebujete pri vybavovaní odškodnenia pri dopravnej nehode pomoc, neváhajte nás kontaktovať, jednoducho a online za vás odškodnenie vybavíme a zaistíme, aby ste dostali odškodnenie v čo najvyššej výške, ktorá vám skutočne prináleží.