telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Ako prebieha odškodnenie pri pracovnom úraze?

Úraz na pracovisku sa môže stať komukoľvek z nás. Viete však na aké odškodnenie máte nárok a kedy o neho môžete požiadať?

Informácie o úrazovom poistení

Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá zamestnávateľ. Ak pri plnení pracovných úloh zamestnanca došlo k poškodeniu zdravia či nebodaj smrti, je za vzniknutú škodu zodpovedný samotný zamestnávateľ, u ktorého je zamestnanec v pracovnom pomere v čase úrazu. Podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z. z. je zamestnávateľ úrazovo poistený odo dňa, kedy začal zamestnávať  aspoň jednu fyzickú osobu, to znamená, že zamestnávateľ platí  poistné na úrazové poistenie. Do úrazového poistenia však nie sú zahrnutí živnostníci, teda samostatne zárobkovo činné osoby.

Dávky z úrazového poistenia poskytuje Sociálna poisťovňa.  Kedy je možné hovoriť o úraze a čo naopak úrazom nie je si môžete prečítať v článku: Čo je to pracovný úraz a ako funguje náhrada za bolesť. “

Na aké odškodnenie má človek nárok?

Zamestnanec, ktorému vznikla škoda v dôsledku pracovného úrazu alebo smrti má nárok na vecné a peňažné dávky z úrazového poistenia v prípade, že splnil príslušné podmienky. Nárok na odškodnenie však nezávisí od toho, či zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie. Pri pracovnom úraze má poškodený nárok na tieto dávky:

 • Úrazový príplatok – uhrádza sa za obdobie práceneschopnosti ako doplatok finančného rozdielu medzi nemocenskou dávkou a čistou mzdou.
 • Jednorazové odškodnenie – poskytuje sa na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny. Je určená pre manžela, manželku alebo nezaopatrené dieťa osoby, ktorá utrpela smrteľný pracovný úraz.
 • Pozostalostná úrazová renta – pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia vyplácaná partnerovi, partnerke alebo nezaopatrenému dieťaťu osoby, ktorá utrpela smrteľný pracovný úraz.
 • Úrazová renta – pravidelná peňažná dávka, ktorej suma sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu. Jej úlohou je zmierniť pokles zárobku poškodeného v dôsledku poklesu pracovnej schopnosti následkom pracovného úrazu.
 • Pracovná rehabilitácia – vecná dávka, ktorá má podporiť snahu poškodeného o sociálnu či pracovnú reintegráciu.
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné – vecná dávka, ktorá slúži na získanie nových znalostí a zručností, a následnú rekvalifikáciu sa na nové povolanie alebo pracovnú pozíciu.
 • Náhrada za bolesť – základom pre poskytnutie je lekársky posudok o bolestnom, pričom výška náhrady závisí od bodového ohodnotenia ujmy príslušným lekárom.
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – ide o jednorazovú dávku. Jej účelom je kompenzácia zníženia možnosti spoločenského uplatnenia.
 • Náhrada nákladov spojená s liečením.
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom.
 • Uplatnenie nároku a kde treba požiadať.

Zamestnanec si uplatní nárok na dávku podaním žiadosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá posúdi, či máte nárok na jednorazovú alebo opakovanú dávku. Každá z dávok má svoj osobitný formulár, pričom pri niektorých dávkach je potrebné doložiť aj dokumentáciu od lekárov.  Všetky tlačivá a formuláre týkajúce sa úrazového poistenia je možné nájsť na  webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na akejkoľvek pobočke.

Okrem dávky, ktorá je poskytovaná z úrazového poistenia má poškodený zamestnanec taktiež nárok na úhradu vecnej škody vzniknutú pri pracovnom úraze.

Neviete, či si za Váš pracovný úraz môžete uplatniť nárok na odškodnenie? Obráťte sa na odborníkov v tejto oblasti a získajte také finančné odškodnenie, ktoré Vám právom prináleží. Kontaktujte nás, právna analýza je zdarma. Osloviť nás môžete prostredníctvom formulára pre online odškodnenie.