telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Kedy volať a kedy nevolať políciu pri dopravnej nehode?

Stala sa dopravná nehoda a neviete, či políciu treba alebo naopak netreba privolať? Účasť polície nie je vždy nutná, no existujú prípady, kedy políciu bezpodmienečne zavolať musíte. Ako teda postupovať?

Otázka či privolať políciu alebo ju do vzniknutej situácie radšej vôbec nezaťahovať patrí medzi jednu z najčastejších otázok vodičov. Aj keď problematika vyzerá veľmi zložito, zákon však veľmi presne špecifikuje, kedy je potrebné zdvihnúť telefón a políciu kontaktovať. Avšak pozor! Možnosť zavolať políciu však odporúčame zvážiť vždy, keď sa vinník nehody snaží celú situáciu zľahčovať.

Kedy nie je potrebné volať políciu? 

V prípade, že pri nehode došlo k zraneniu človeka, pričom lekárska pomoc nie je potrebná, udalosť je možné riešiť len medzi účastníkmi nehody. V takomto prípade stačí ak sa účastníci nehody dohodnú, že výška škody nepresahuje sumu 3 990 €, a teda došlo, podľa zákona, k škodovej udalosti (nie dopravnej nehode). Samozrejmosťou je aj fakt, že účastníci nehody sa dohodnú, kto nehodu spôsobil, a teda kto je jej vinníkom. Ten bude poškodenému platiť škodu z „Povinného zmluvného poistenia“ (PZP), ktoré musí mať zo zákona každý držiteľ motorového vozidla. Vinník si zas svoju škodu môže uplatniť  v rámci havarijnej poistky, ktorá kryje zničenie alebo poškodenie vozidla následkom akejkoľvek náhodnej udalosti.

Záznam o dopravnej nehode

Prioritou  v takýchto situáciách je záznam o dopravnej nehode,  ktorý vyplňujete v prípade, že ste účastníkom nehody  ku ktorej, podľa zákona o cestnej premávke (8/2009 Z.z.), nemusíte privolať políciu. Záznam o dopravnej nehode odporúčame nosiť vždy v aute so sebou, aj keď to nie je vyslovene povinné.  Formulár však využijete aj v zahraničí, kde je označovaný aj ako Európska správa o dopravnej nehode. Záznam o dopravnej nehode vyplňujete aj v takých prípadoch ako je stret vozidla so zverou, ktorý je považovaný za poškodenie majetku tretích osôb.

Správne vyplnenie tohto tlačiva je kľúčové pre rýchle a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti. Ako správne vyplniť a kde možno stiahnuť záznam o dopravnej nehode sme písali v článku: „Záznam o dopravnej nehode“. Ak  niektorí z účastníkov nehody má pocit a usúdi, že spôsobená škoda je vyššia ako 3 990 €, je nevyhnutné vec ohlásiť polícii. Ak privolaný policajt na mieste dopravnej nehody rozhodne, že škoda skutočne môže presahovať uvedenú sumu, ide o dopravnú nehodu a nie škodovú udalosť. 

Dopravná nehoda a privolanie polície

V situáciách, keď sa  pri dopravnej nehode niekto zranil, prišlo k úmrtiu osoby, alebo hmotná škoda na niektorom z vozidiel vrátane vecí alebo inom majetku prevyšuje čiastku 3 990 €, je potrebné kontaktovať políciu. Tú musíte zavolať aj v prípade, že sa zúčastnení vodiči nevedia dohodnúť , kto nehodu zavinil, nevedia presne určiť aký bol jej priebeh, poškodil sa majetok štátu alebo obce či prišlo k úniku nebezpečných látok. Ak počas nehody došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, napríklad k poškodeniu zaparkovaného vozidla, aj v takýchto prípadoch je potrebné políciu kontaktovať.

Do času príchodu polície je dôležité s vozidlom nemanipulovať. Ak vozidlom potrebujete pohnúť odporúčame, aby ste si pôvodnú pozíciu vozidiel vyfotili alebo vyznačili pomocou kriedy či spreja. Policajtom uľahčíte prácu a vyhnete sa tak následným dohadom. Avšak nezabudnite! Poskytnutie prvej pomoci a zaistenie bezpečnosti pri dopravnej nehode je zo zákona povinné. Ako postupovať v prípade, že život človeka bude vo Vašich rukách sme sa venovali v článku „Ako podať prvú pomoc pri dopravnej nehode?“.

TIP pre Vás: Políciu musíte zavolať aj v prípade, že vinník nehody ušiel, je pod vplyvom alkoholu alebo nemá uzatvorené PZP.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Dopravná nehoda je nepríjemnou a stresujúcou situáciou, ktorú doprevádzajú mnohé nepríjemnosti. Následky nehody  aspoň z časti môže vykompenzovať náležité odškodnenie, ktoré môže byť dokonca vyššie, ako by ste očakávali. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že jedinou formou odškodnenia, ktorá im prináleží, je bolestné, ktoré sa určuje podľa zranení na základe tabuliek. Nárok môže vzniknúť aj na ušlú mzdu, sťaženie spoločenského uplatnenia, liečebné náklady, stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, bezplatne poskytovanú prácu a prípadné ďalšie nemajetkové ujmy.

Orientovať sa vo všetkých typoch odškodnenia však môže byť náročné. Zverte sa preto do rúk odborníkov s dlhoročnou praxou a získajte takú výšku kompenzácie, ktorá Vám právom prináleží. Vyplňte nezáväzne formulár online odškodnenia a získajte odškodnenie bez zložitostí priamo z domova.