telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Odškodnenie zahraničnej dopravnej nehody

Kufre starostlivo zbalené, plná nádrž dotankovaná. Vytúžená dovolenka, na ktorú ste tak dlho čakali. Nik z nás na to nechce ani len pomyslieť, no k dopravnej nehode môže dôjsť aj v zahraničí. Viete, čo v takomto prípade robiť? Máte vôbec nárok na odškodnenie? Poradíme Vám. 

Dovolenky v zahraničí sú pre mnohých príjemným oddychom a únikom od každodennej reality. Cestovanie pozitívne ovplyvňuje psychiku a otvára dvere dokorán novým zážitkom. Jednou z možností ako sa dostať do vytúženej destinácie je cestovanie autom. To so sebou prináša množstvo výhod. Netreba však zabúdať ani na riziká, ktoré takéto cestovanie na vlastnú päsť prináša. Každá krajina má svoje vlastné dopravné predpisy a špecifiká, ktoré je dobré ešte pred vycestovaním do vybranej destinácie poznať, a starostlivo si ich naštudovať. Pomôžu Vám zorientovať sa, vyhnúť sa dopravným priestupkom či možno predísť aj takej nepríjemnej situácii, akou je dopravná nehoda. Tú na dovolenke nechce zažiť nik z nás.

V prípade, že pracujete v zahraničí, môže sa dopravná nehoda stať aj pri bežnej ceste do práce, na nákupoch či výletoch v zahraničí.  Čo teda robiť v prípade, že k dopravnej nehode v zahraničí došlo?

Ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Ak sa Vám v zahraničí stal taký nepríjemný problém, akým je dopravná nehoda,  platia právne predpisy krajiny, v ktorej k nehode došlo. Avšak nezabúdajte, ak ste sa do takejto situácie dostali, postupujte nasledovne:

  • Neopúšťajte miesto nehody a zachovajte pokoj
  • Oblečte si reflexnú vestu: Tú je potrebné mať oblečenú ešte predtým, ako vystúpite z auta. Mali by ste ju mať preto ihneď k dispozícii. Reflexnú vestu musia mať na sebe aj všetci ľudia opúšťajúci vozidlo.
  • Poskytnutie prvej pomoci je kľúčové: zistite, či niekto potrebuje Vašu pomoc. Ak áno, urýchlene ju poskytnite a v prípade potreby zavolajte záchranku. Neposkytnutie prvej pomoci môže byť trestné. Poskytnutie prvej pomoci nie je žiadna veda. Platí pravidlo: „Každá pomoc je lepšia ako žiadna“.
  • Označenie miesta nehody: výstražným trojuholníkom, ktorý je súčasťou povinnej výbavy vozidla. Slúži na upozornenie nebezpečenstva ostatných vodičov. Umiestnite ho  v minimálnej 50 metrovej vzdialenosti od miesta nehody, na viditeľnom mieste.
  • Privolajte políciu: tú privolajte aj v prípade,  keď to predpisy danej krajiny vyslovene nevyžadujú.
  • Spísanie protokolu: polícia prešetrí nehodu a spíše protokol. Pozorne si ho preštudujte, ak niečomu nerozumiete, obráťte sa na zastupiteľstvo Slovenskej republiky prípadne zastupiteľstvo iného členského štátu EÚ.

O tom, ako postupovať ak život človeka bude vo Vašich rukách sme detailne písali v článku: Ako podať prvú pomoc pri dopravnej nehode?

TIP: Ak sa polícia na miesto činu nedostaví, vyhotovte fotografie Vášho vozidla. Avšak pozor! Bez vyhotoveného protokolu Vás cez hranice pustiť nemusia. 

Správa o nehode

Na mieste nehody je dôležité spísať aj správu o nehode. Jedná sa o medzinárodné tlačivo, ktoré Vám pomôže pri uplatňovaní nároku na náhradu škody. Toto tlačivo slúži na zhromaždenie informácií, pričom je potrebné, aby jednu časť vyplnil poškodený a druhú časť správy vyplnil sám vinník. Správu o nehode je potrebné podpísať, ale dávajte pozor! Tlačivo podpíšte len vtedy, ak mu úplne rozumiete! Vo všetkých krajinách EÚ má však tlačivo rovnakú formu.

Ak predmetné tlačivo nemáte, nezabudnite si zapísať údaje ako okolnosti nehody, jej dátum a miesto kde k nehode došlo, údaje o druhom vodičovi (meno, adresa, telefónne číslo, číslo poistky, poisťovňu, údaje o vozidle),kontaktné údaje policajných orgánov, ktorým nehoda bola nahlásená, prípadne, poskytnite údaje poškodenému o svojej osobe, ak ste nehodu zavinili Vy.

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť na našich stránkách (PDF).  Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

TIP: Nehodu je potrebné nahlásiť poisťovni aj v prípade, že si nárok na náhradu škody neuplatňujete.

Škodovú udalosť je potrebné oznámiť poisťovni do 30 dní od vzniku nehody, pričom je nutné predložiť aj potrebnú dokumentáciu (policajná správa, fotografie).

Povinné zmluvné poistenie vs. havarijné poistenie

Poistenie Vám v zahraničí poskytne potrebné bezpečie a istotu. Je dobré vopred predvídať a na každú situáciu sa pripraviť. PZP a havarijné poistenie Vám pomôžu aj v zahraničí, pričom každé pokrýva niečo iné.

Povinné zmluvné poistenie je povinné uzatvoriť každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo. Je možné ho uzatvoriť v niektorej z poisťovní alebo online formou, pričom PZP poisťuje možné škody či následky, ktoré môžu vzniknúť pri šoférovaní motorového vozidla. O tom, či Vás PZP poistí dostatočne, sme písali v článku o Povinnom zmluvnom poistení.

Faktom je, že PZP rozhodne netreba pokladať len za formalitu, a toto poistenie dokáže pokryť naozaj vysoké škody, pričom je potrebné ho mať aj za hranicami. PZP platí v celej Európe. Potvrdením o uzavretom PZP je zelená karta, preto si ju nezabudnite so sebou vziať aj do zahraničia. Na nej si môžete priamo skontrolovať aj územnú platnosť. Zelená karta od 01.10.2019 však taktiež plní funkciu bielej karty.

Havarijné poistenie je vhodné uzatvoriť v prípade, že sa rozhodnete vycestovať do zahraničia. Nie je síce povinné, ako je to pri PZP, no môže sa Vám za hranicami hodiť. Účelom havarijného poistenia je krytie zničenia alebo poškodenia vozidla následkom akejkoľvek náhodne vzniknutej udalosti (vandalizmus, krádež, havária, neoprávnené užívanie, živelná pohroma, lúpež).
Súčasťou havarijného poistenia sú taktiež aj asistenčné služby. Je treba vopred overiť, či súčasťou asistenčných služieb alebo havarijného poistenia je aj odtiahnutie auta, náhradné vozidlo atď.

Neviete ako ďalej? Nechajte to na profesionálov

K dopravným nehodám dochádza na cestách denne. Či už sa Vám nehoda stala na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, prináleží Vám náležité odškodnenie, na ktoré máte nárok. Pomôžeme Vám ho získať, pretože každá škoda musí byť nahradená. Kontaktujte nás, právna analýza je zdarma.