telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Psychická ujma ako následok dopravnej nehody

Dopravná  nehoda je udalosť, ktorá môže mať nielen závažné dopady na zdravie, ale jej následkom môže byť aj psychická ujma. Ide o formu tzv. nemajetkovej  ujmy na zdraví. Viete, že na odškodnenie psychickej ujmy máte nárok? Poradíme Vám, ako sa s takouto situáciou vysporiadať. 

Dopravná nehoda je najčastejšie spájaná s fyzickými ťažkosťami a zraneniami, ktoré bývajú jej následkom. V dôsledku dopravnej nehody či utrpeného zranenia sa však môžu objaviť aj psychické problémy, ktoré môžu mať rôznu podobu. Môžu sa prejaviť vo forme depresie, strachu, poruchami správania či pamäte, avšak najčastejšou psychickou ujmou býva práve posttraumatická stresová porucha. Psychické diagnózy súvisiace s dopravnou nehodou negatívne ovplyvňujú každodenný život človeka a ovplyvňujú i život jeho najbližších. V takýchto situáciách je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a obrátiť sa na odborníka. Avšak pozor! V prípade, že ste utrpeli psychickú ujmu, máte nárok na odškodnenie tzv. nemajetkovej ujmy na zdraví, o ktorej definícii sme písali v článku: „Čo je to nemajetková ujma“.

Strach či úzkosť po nehode: Aké sú psychické problémy po dopravnej nehode?

Dopravná nehoda má na psychiku človeka naozaj veľký dopad a predstavuje pre ňu obrovský nápor a je jedno, či ste jej priamym účastníkom alebo len jej svedkom. Po dopravných nehodách a iných kritických životných situáciách či katastrofách sa často objavujú také závažné psychické problémy ako napríklad strata sebadôvery, pocit viny a bezmocnosti, strach z výčitiek alebo trestu, strata dôvery či dokonca samovražedné pokusy. Psychické problémy ovplyvňujú každodenný život, pričom psychické následky môžu pretrvávať krátkodobo, ale i dlhodobo vo forme PTSP resp. posttraumatickej stresovej poruchy (niekedy tiež posttraumatický stresový syndróm PTSS).

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatickou stresovou poruchou sa zaoberal už zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud. Vzniká po ťažkej stresovej či emocionálnej udalosti, akou môže byť napríklad aj závažná dopravná nehoda. Tá môže znamenať traumu nielen pre obeť, ale i pre vinníka dopravnej nehody. PTSP sa u každého, kto prežil nejakú traumatickú udalosť, nemusí rozvinúť, pretože každý reaguje na rôzne životné situácie iným spôsobom. Môže sa však prejaviť aj niekoľko mesiacov po traumatickom zážitku.

Ľudia, u ktorých sa táto porucha vyvinula stratili ilúziu o bezpečí vonkajšieho sveta a stanovenie diagnózy môže byť častokrát náročné, pretože sa rozprávaniu o svojich ťažkostiach zvyknú vyhýbať. Rozlišujeme akútnu a chronickú formu poruchy, pričom PTSP má rôzne príznaky. Prejavuje sa výraznou zmenou správania. Ľudia s touto poruchou častou trpia nočnými morami, nechcenými spomienkami na traumatizujúcu udalosť, snažia sa vyhnúť nepríjemným spomienkam a izolovať sa. Častý  je taktiež výskyt depresií a niekedy aj samovražedných myšlienok.

PTSP však u každého jedinca prebieha individuálne. K liečbe sa v súčasnosti používa psychoterapia a farmakoterapia. Dôležité však je, že posttraumatická stresová porucha je liečiteľná, pričom najdôležitejším prvkom je práve psychoterapia.

TIP: Posstraumatická stresová porucha sa odškodňuje z uzavretého PZP.  

Odškodnenie psychickej ujmy

Získanie odškodnenia za duševné útrapy nebýva jednoduché. O výške náhrady nemajetkovej ujmy podľa Občianskeho zákonníka v súčasnosti rozhodujú súdy, v závislosti od konkrétneho prípadu. Výška nemajetkovej ujmy je určovaná na základe zákonných kritérií, pričom sa prihliada na závažnosť a okolnosti vzniknutej ujmy. Súd však musí uviesť dôvody, kvôli ktorým je priznaná náhrada nemajetkovej ujmy v konkrétnej výške. Priznané nároky sa však častokrát líšia, a to v nemalých sumách.

Na základe rozhodnutí súdov by následne poisťovne mali vyplácať náhradu škody za nemajetkovú ujmu z PZP. Z tohto druhu poistenia by podľa zákona o PZP mala byť krytá len náhrada škody na zdraví a majetku, poisťovne sa preto bránia. Zákon o PZP nie je teda dostatočne jasný, čo sa otázky nemajetkovej ujmy týka. Odborníci tak volajú po jednoznačnom stanovisku.

Keď v tom nie ste sami

V ťažkých životných situáciách je dôležitá pomoc. Psychické problémy súvisiace s dopravnou nehodou ovplyvňujú kvalitu života a človek sa mnohokrát môže cítiť beznádejne. Navyše problematika získania odškodnenia pri duševných problémoch nie je jednoduchá, ťažko sa v nej orientovať. V takýchto situáciách Vám chceme byť nablízku. Obrátiť sa na odborníkov môže byť v takýchto prípadoch tá najlepšia voľba. S nami v tom nie ste sami. Pomôžeme Vám. Stačí nás len kontaktovať na našej infolinke alebo vyplniť a odoslať online kontaktný formulár.