telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Úmrtie pri dopravnej nehode: Ako získať odškodnenie za blízkych?

Fatálnym dôsledkom dopravnej nehody býva niekedy aj smrť. Strata blízkeho je veľkou tragédiou, a je príčinou obrovského smútku, bolesti a citovej ujmy. Častokrát je však spojená aj so zmenou životnej a finančnej situácie. V takýchto ťažkých životných situáciách môže finančná kompenzácia aspoň trochu pomôcť vyrovnať sa so stratou.  Ako však odškodnenie za blízkych získať?

K nepríjemným udalostiam akými sú dopravné nehody dochádza na cestách veľmi často.  V roku 2020 polícia na Slovensku zaznamenala 11 856 dopravných nehôd, pričom na cestách zahynulo 224 osôb. Aj keď oproti predchádzajúcemu roku 2019 tieto čísla klesli, stále ich môžeme považovať za veľmi vysoké. K fatálnym následkom dopravnej nehody patrí bohužiaľ aj smrť, ku ktorej dochádza aj v dôsledku prekročenej rýchlosti jazdy či iných porušení povinností vodiča.

Citová ujma v dôsledku straty blízkeho sa však nedá ničím nahradiť. Strata blízkeho býva spojená aj zo zmenou nielen životnej, ale aj finančnej situácie. Obzvlášť v prípadoch, ak dôjde k strate osoby, ktorá bola živiteľom rodiny. V takýchto situáciách  vie život uľahčiť finančná kompenzácia, na ktorú máte zo zákona, v prípade straty blízkeho, legitímny nárok.

Odškodnenie za smrť pri dopravnej nehode

V prípade, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho pri dopravnej nehode, následkom ktorého ste utrpeli citovú (nemajetkovú) ujmu, máte nárok na finančnú náhradu, v dôsledku porušenia práva na ochranu súkromia a rodinného života. Cieľom náhrady nemajetkovej ujmy je odškodniť stratu pozostalým a zmierniť následky neoprávneného zásahu do práva na rodinný život a súkromie. Dôležitosť práva na život je zakotvená Ústavou SR v podobe čl.15, ale je vyjadrená aj v najvýznamnejšom civilnom kódexe SR.

Smrť manžela, manželky, rodičov pri dopravnej nehode.  Kto sa považuje za blízku osobu?

Základnou podmienkou pre úspešné požiadanie o finančnú náhradu je určenie, kto sa za blízku osobu považuje, pričom o finančnú kompenzáciu môže žiadať len ten, kto utrpel stratu takejto osoby.  Za blízku osobou, podľa platnej legislatívy, sa považuje  Váš príbuzný –  rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, súrodenec či manžel, pričom v osobitných prípadoch môže ísť aj o inú osobu napr. druh/družka. Výška nemajetkovej ujmy však závisí od intenzity vzťahov k usmrtenej osobe.

Povinnosť poskytnúť a uhradiť nemajetkovú ujmu má ten, kto sa dopustil neoprávneného zásahu do práva na súkromie a rodinného života, čo je v prípade smrteľnej dopravnej nehody osoba resp. vodič motorového vozidla, ktorý takúto nehodou v dôsledku porušenia pravidiel cestnej premávky zavinil.

V prípade náhrady za nemateriálnu ujmu platí trojročná premlčacia doba, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy došlo k takémuto neoprávnenému zásahu.  Žalovať je v takomto prípade možné osobu, ktorá dopravnú nehodu spôsobila a tiež poisťovňu, s ktorou mala daná  osoba uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).

Náhrada škody za smrť

Výška nemateriálnej ujmy a jej posúdenie je závislé od rozhodnutia súdu, pričom jej maximálna horná hranica nie je určená. Výška náhrady je určovaná základnými zákonnými kritériami, pričom je na uvážení súdu o akú výšku finančnej kompenzácie sa bude jednať. Problematika uplatňovania odškodnenia a náhrady však býva častokrát zložitá, pričom sa stáva, že poisťovňa alebo osoba, ktorá  nehodu spôsobila, sa snaží vyviaznuť z tejto situácie čo najlepšie, bez veľkej finančnej ujmy.

V takýchto prípadoch je najlepšie zveriť svoj prípad do rúk odborníkov s dlhoročnou praxou. Neváhajte nás preto kontaktovať a nechajte si s vybavením odškodnenia za tragickú nehodu poradiť. Osloviť nás môžete prostredníctvom formulára pre online odškodnenie. Právna analýza je zdarma. S nami už na Vaše problémy nebudete sami.