telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Koho všetkého chráni PZP? Vodičov, spolujazdca a všetkých navôkol.

Koho všetkého chráni PZP? Vozíte každé ráno deti do školy, kamarátov domov nad ránom z mesta alebo ste dobrodruh a nikdy nerozmýšľate dvakrát, keď vedľa cesty stojí človek s veľkým batohom na chrbte a palcom hore? V dnešnej dobre je to normálna vec a človeku už málokedy napadne, že by sa cestou autom počas obyčajného dňa mohla stať hotová katastrofa. Ako by šofér uhradil napáchané škody na tretích osobách, keby došlo k vážnej ujme na zdraví, nehovoriac o trvalých následkoch, alebo na cudzom majetku, ktorý poškodil?

Čo je PZP?

PZP – povinné zmluvné poistenie za škodu, ktorá bola spôsobená dopravnou nehodou, za účelom chrániť jej obete, ak bola spôsobená prevádzkou dopravného prostriedku. Taktiež chráni majetok vinníka, ktorý by škodu musel nahradiť. Z povinného zmluvného poistenia sa hradia škody, ktoré by mohol vodič motorového vozidla spôsobiť iným osobám na majetku a pravdaže aj na zdraví. Pod tým sa myslí napríklad ujma na zdraví prevážajúcich sa osôb, ale aj chodcov, materiálna škoda na aute alebo na inom majetku osôb, ktoré nehoda zasiahla.

Dôležité je si však uvedomiť, že povinné zmluvné poistenie nezaplatí škodu na vozidle samotného poisteného, pokiaľ je v danej situácii škodcom či vinníkom on. Pre tento účel existuje havarijné poistenie, ktoré si musíte uzatvoriť, ak chcete byť odškodnení za vaše chyby.

Čo všetko pokrýva PZP?

Povinné zmluvné poistenie finančne chráni vodiča poisteného vozidla za škody, ktoré spôsobí iným osobám. Rozhodne ho netreba pokladať za obyčajnú formalitu, ktorú si treba vybaviť, len preto, že je to v zákone. Faktom je, že toto poistenie dokáže pokryť naozaj vysoké škody, ktoré by sme v opačnom prípade museli platiť z vlastných financií, čo by bolo v mnohých prípadoch oveľa nákladnejšie, ako samotné zaplatenie za PZP. Okrem asi najčastejšej škody, a to na autách vodičov, ktorý boli v nehode zasiahnutí, teda opravy materiálnych škôd, pokrýva náhradu aj za ďalšie, zriedkavejšie sa vyskytujúce udalosti. Poistenie vám pokryje aj:

  • škodu na zdraví;
  • dávky nemocenského poistenia;
  • dávky dôchodkového poistenia;
  • náklady pri usmrtení pri dopravnej nehode;
  • náhrada nákladov zdravotnej starostlivosti;
  • škoda, ktorá vznikla poškodením či zničením veci;
  • škoda, ktorá vznikla stratou alebo odcudzením veci;
  • ušlý zisk;
  • náklady spojené s uplatňovaním nároku na odškodné.

Na čo si dať pozor?

Po spôsobených škodách a snahe uplatniť nároky na odškodnenie z PZP je treba dávať si pozor na niektoré veci, ktoré netreba ignorovať, pretože by ste mohli prísť o nárok na zaplatenie škody.

Asi v prvom rade musíte myslieť na premlčacie lehoty, ktoré sú stanovené na uplatnenie nárokov. Pri ujme na zdraví trvá premlčacia lehota dva roky. No netreba zabúdať na to, že aj poisťovateľ má zákonom dané lehoty. Na prešetrenie poistnej udalosti sú dané tri mesiace a 15 dní na výplatu poistenia.

Pri plnení poistnej výplaty je veľmi dôležitá dokumentácia, ktorú by ste si mali celú odkladať, pretože tento proces môže trvať aj niekoľko mesiacov. Pri prešetrovaní udalosti môže poisťovňa krátiť plnenie na základe informácií z trestného konania.

Na Slovensku nie sú veľmi zvyčajné vážne zranenia pri havarijných nehodách, väčšinou počúvame len o materiálnych škodách. To ale neznamená, že by sme mali zabúdať na zdravie a s ním súvisiace nároky, ktoré by sme mali brať na veľkú váhu a riešiť či sledovať ich dôslednejšie. Máloktorí ľudia vedia, čo všetko sú schopní uplatniť pri ujme na zdraví.

Správny výber vodiča aj spolujazdca

Povinné zmluvné poistenie pokladá za spolujazdca ktorúkoľvek osobu, ktorá sa nachádza na jednom zo sedadiel dopravného prostriedku (ktorý bol pravdaže schválený technickým preukazom). Je teda jedno, kto tou osobou je, záleží na tom, že bola v motorovom vozidle prítomná počas udalosti, v ktorej sa škody vyskytli.

Ľudia by mali byť obozretní a dávať si pozor, k akému šoférovi nasadajú do auta. Byť si istý o jeho šoférskych schopnostiach alebo vedomí nejakých zdravotných ťažkostí, ktoré by mohli do riadenia auta zasahovať. Pokiaľ šoféra nepoznáme, čo sa môže stať napríklad pri stopovaní, snažme sa aspoň uistiť, že nie je pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok. Počas jazdy vodiča netreba zbytočne vyrušovať. Nikdy nie je na škodu sledovať, či dodržiava predpisy a poprípade ho upozorniť, aby tak robil.

No nie je to len vodič, ktorého zodpovednosti by sme sa mali obávať. Aj ten by si mal dávať pozor na to, koho púšťa do auta. Pri stopovaní určite nezastať ľuďom, ktorí sa nám zdajú podozriví. Tiež nie je múdre vziať na cestu autom o kamaráta, dvoch viac, ako vodičovi schvaľuje technický preukaz.

Biela a zelená karta

Ak porušíme zákon č. 381/2001, z ktorého vyplýva povinnosť uzavrieť zmluvné poistenie, hrozia nám finančné sankcie. To netreba riskovať, pretože za krátku jazdu vám hrozí pokuta do výšky 3 323 eur, čo nie je pre bežného Slováka malý peniaz.

Biela karta slúži ako potvrdenie o platnosti poistenia, poisťovateľ vám ju musí vystaviť. Nachádzajú sa na nej vaše údaje,  údaje o vozidle a taktiež aj doba platnosti zmluvného poistenia. Bielou kartou sa viete preukázať len na území Slovenskej republiky, keď vás o to požiada cestná kontrola.

Zelená karta tiež slúži ako potvrdenie o platnosti poistenia. Jediným rozdielom je, že zelenú kartu využijete v zahraničí. Je na nej uvedené, v ktorých krajinách je platná. Na jej druhej strane sú uvedené mená a adresy kancelárií danej poisťovne v zahraničí. V prípade dopravnej nehody by ste sa ale mali obracať na poisťovňu na Slovensku.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Ak potrebujete pri vybavovaní odškodnenia pri dopravnej nehode pomoc, neváhajte nás kontaktovať, jednoducho a online za vás odškodnenie vybavíme a zaistíme, aby ste dostali odškodnenie v čo najvyššej výške, ktorá vám skutočne prináleží.