Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

VOTUM / Kontakt

Kontakt

Kontaktný formulár

Spýtajte sa prostredníctvom formulára, nechajte nám telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Budeme vás kontaktovať!

Viac

Centrála

VOTUM, Centrum Odškodnenia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava Infolinka: 0850211 121 IČO: 46 853 588 DIČ: 4020377482 e-mail: bratislava@votum-co.sk web: www.bratislava-co.sk Kontaktovať náš môžete osobne, telefonicky, e-mailom alebo v regiónoch cez našich spolupracovníkov (obchodníkov) Pracovná doba: 8:00-16:00

Viac

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Napíšte nám

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru udeľujem v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, za účelom vybavenia mojej žiadosti spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby, IČO: 46 853 588, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ďalej týmto potvrdzujem, že som bol poučený o spracúvaní svojich osobných údajov Prevádzkovateľom - Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov.

Vyhlasujem, že tento súhlas je dobrovoľný, že som uzrozumený s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania môjho súhlasu budú moje osobné údaje z databázy osobných údajov vymazané a nebudú ďalej spracúvané. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka od vyplnenia kontaktného formulára.