telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Odškodnenie obetí násilných trestných činov

Stali ste sa obeťou násilného trestné činu? V prípade ak Vám v dôsledku úmyselného trestného činu bolo ublížené na zdraví, spôsobená morálna, majetková alebo iná škoda, prípadne došlo k porušeniu alebo ohrozeniu zákonom chránených práv alebo slobôd máte nárok žiadať odškodnenie.

Odškodné môže požadovať aj pozostalý, ak bola násilným trestným činom obeti spôsobená smrť. Pozostalými, ktorí si môžu nárok uplatniť, rozumieme rodičov, súrodencov, deti alebo osvojenca, osvojiteľa, ako aj blízku osobu, ktorá žila s obeťou v spoločnej domácnosti, ako sú napr. druh alebo družka.

Na aké odškodnenie máte nárok? Ako obeť násilného trestného činu máte právo na odškodnenie, ktorým sa rozumie jednorazové finančné odškodnenie. V prípade ujmy na zdraví máte nárok na bolestné prípadne náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorých výška sa stanoví podľa rozsahu zranenia. Pokiaľ Vám bola v dôsledku násilného trestného činu spôsobená morálna ujma máte nárok na odškodné za morálnu ujmu.

Čo budete pri vybavovaní odškodnenia potrebovať? Pre úspešné vybavenie Vášho nároku je potrebné disponovať právoplatným rozhodnutím súdu (rozsudkom/trestným rozkazom) alebo uznesením vydaným policajtom alebo prokurátorom, ktorým sa rozhodlo o prerušení, odložení alebo zastavení trestného stíhania. V takomto prípade však musí byť z vyšetrovania zrejmé, že došlo k ujme.  Ďalej sú potrebné lekárske správy a v prípade uplatňovania nároku za zomrelého sa musí preukázať vzťah k obeti.

Pomôžeme Vám získať náležité odškodnenie. Kontaktujte nás, právna analýza je zdarma. Osloviť nás môžete prostredníctvom nášho formulára pre online odškodnenie.

Požiadať o nezáväznú pomoc s odškodnením obeti

Ako získať 100% odškodnenie.

Zadzwoń

Zavolajte nám
alebo vyplňte
online odškodnenie.

strzałka góra
bezpłatna wycena

Bezplatne si overte,
či máte nárok za škodu
na zdraví.

strzałka góra
Kompletowanie dokumentacji

Skompletizujeme
dokumentáciu.

strzałka góra
Zgłoszenie roszczeń do zakładu >ubezpieczeń

Komunikujeme za vás
s poisťovňami.

strzałka góra
Decyzja zakładu ubezpieczeń

Dohliadneme
na vyplatenie
celého odškodnenia.

VZNIKLA VÁM JINÁ ŠKODA? UJISTĚTE SE, ŽE VÁM NENÁLEŽÍ DALŠÍ ODŠKODNĚNÍ.

Zostałem ranny w wypadku

Utrpel som škodu na zdraví

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle. aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame.

Rodzina

Moji blízki utrpeli škodu na zdraví

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Wypadek

Majetková škoda

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!